زبان را با کافه تاک وبسایت آموزش انگلیسی آنلاین درمنزل یاد بگیرید

درس 1 . فصل 1

A: Where do you live?

کجا زندگی می کنید؟

B: I live in Pasadena.

در پاسادینا زندگی میکنم

A: Where is Pasadena?

پاسادینا کجاست؟

B: It’s in California.

در کالیفرنیا است.

A: Is it in northern California?

در کالیفرنیای شمالی است؟

B: No. It's in southern California.

نه. در کالیفرنیای جنوبی است.

A: Is Pasadena a big city?

پاسادینا شهر بزرگی است؟

B: It's pretty big.

خیلی بزرگ است.

A: How big is "pretty big"?

چقدر بزرگ است “خیلی بزرگ”؟

B: It has about 140,000 people.

در حدود 140,000 جمعیت دارد.

A: How big is Los Angeles?

لس آنجلس چقدر بزرگ است؟

B: It has about 3 million people.

در حدود ۳میلیون جمعیت دارد.

به سایت کافه تاک خوش آمدید. در صورت تمایل به همکاری با کافه تاک می توانید از طریق فرم تماس نامه بفرستید